'Evolution' - EN

The series ‘Evolution’ visualizes evolutionary processes. In these processes coincidence plays an important role. In nature coincidence can be the starting point for change, for the development of new species. In the depictions on these bowls I try, very intuitively, to combine elements as leafs, branches, twigs and roots and create an essentially chaotic, natural image. Somewhere in this natural chaos of ongoing reproduction is hiding an unknown coincidence, a tiny evolutionary movement which can be the trigger for a change.

NL

De serie ‘Evolution’ visualiseert evolutionaire processen. Hierin speelt het toeval een rol. In de natuur vormt toeval de opmaat voor verandering, voor de ontwikkeling van nieuwe soorten. In de tekeningen op deze kommen probeer ik, geheel intuitief, een aantal elementen te combineren zoals bladeren, takken, twijgen en wortels en daarmee een intrinsiek chaotisch, natuurlijk beeld te creĆ«ren. Ergens in die natuurlijke wanorde van reproduktie schuilt het onbekende toeval, de minieme evolutionaire beweging die een verandering op gang kan brengen.