Bugs & Bytes - EN

‘Bugs & bytes’ is conceived and manufactured for the exhibition ‘IN MOTION, Ceramic Reflections in Contemporary Art’, in Museum Het Princessehof, Leeuwarden (until May 6th2018). It is an interdisciplinary installation which consists of ceramic computer prints on thin porcelain tiles, in a combination with 3D animations on monitors, exhibited in the 7 meter long showcase on the ground floor of the museum.

The installation is a sci-fi narrative about a post human world where robotics and the heritage of our digital culture have led to the development of insect and plant like subspecies. On a big metal frame images alternate with moving images, where the one completes the other. Complex and diverse robots, developed and designed according to their functionalities are involved in activities which seem at the same time familiar but also strange, for example the culture of crop, construction work, marching for war etc.

The digital images are printed with ceramic ink on to porcelain tiles. The whiteness and translucency of this material as well as the use of specially developed glazes add to the tangibility of the depictions and help to maintain a bond with earth, stone, soil.
The work raises questions about our dependence of computers and technique and the risks implied.

In Motion NPO1 16/3/18

NL

‘Bugs & bytes’ is speciaal gemaakt voor de expositie ‘IN MOTION, Ceramic Reflections in Contemporary Art’, in Museum Het Princessehof, Leeuwarden (tot 6 mei 2018). Het is een interdisciplinaire installatie bestaande uit keramische computer prints op dunne porseleinen tegels, in combinatie met 3D animaties op monitoren, geĆ«xposeerd en uitgelicht in de 7 meter lange vitrine op de begane grond.

De installatie vertelt een sci-fi beeldverhaal over een posthumane wereld waar robotica en de erfenis van onze digitale cultuur hebben geleid tot de ontwikkeling van op insecten en planten lijkende sub-soorten. In een cybernetische samensmelting waarbij onderdelen uit levende materie zijn vervangen door electronica, worden robots geproduceerd en in bedrijf gezet. Op een groot metalen frame wisselen op deze manier beeld en bewegend beeld elkaar af en completeren elkaar. Complexe robots in diverse vormen, ontwikkeld en getekend naar hun functie en wijze van bewegen, zijn verwikkeld in activiteiten die tegelijk herkenbaar en vreemd aandoen, zoals de cultuur van gewassen, het construeren van bouwwerken, het in legers marcheren etc.

Het materiaal porselein met zijn doorschijnendheid en esthetische kwaliteiten en het gebruik van speciaal ontwikkelde glazuren, zorgen daarnaast voor het tastbaarder maken van de voorstelling en het in stand houden van de verbinding met steen, grond, aarde.

Het werk stelt vragen over onze afhankelijkheid van computers en techniek en de gevaren die hierin schuilen.

In Motion NPO1 16/3/18

Tot stand gekomen met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie